Pokoje Gościnne
"Arra-Burg"
Niegoszcz 27
76-032 Mielno
 
tel. (094) 31 65 848, 694 976 142

arraburg@wp.pl

PKO Bank Polski- na nazwisko Arleta Kończak-
Kon.Nr 40 1020 2791 0000 7402 0147 9997 na przelewie prośimy podać nazwisko na jakie była dokonana rezerwacja.