REGULAMIN OŚRODKA ARRA BURG

Regulamin został opracowany dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego wypoczynku wszystkich naszych gości. 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 13.00, a kończy o godzinie 10.00 następnego dnia. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli Ośrodek dysponuje wolnymi pokojami jest możliwość przedłużenia pobytu. Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas nie zależnych zostaje skrócona Gość pokrywa cały koszt pobytu. Zadatek uiszczany w momęcie rezerwacji jest forma bezzwrotną.
  Gość pokoju nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa za którą zapłacił.
  Opłata za zagubiony klucz wynosi 20 złotych.

 2. W dniu przyjazdu Goście są zobowiązani do uiszczenia opłaty za cały pobyt - przy formalnościach meldunkowych. NIe posiadamy terminalu płatniczego. Możliwosć płacenia tylko gotówką.

  Ośrodek może odmówić przyjęcia gości , którzy podczas wcześniejszego pobytu naruszyli rażąco regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowniku Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

 3. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA W POKOJACH I NA TERENIE CAŁEGO BUDYNKU!!!
  Osoby palące na zewnątrz są proszone o umieszczanie niedopałków w przeznaczonych do tego popielniczkach.

 4. Na terenie całego ośrodka zezwala się na konsumpcję alkoholi zakupionych w barze.

 5. Lodówki w aneksie kuchennym przeznaczone są do przechowywania rozsądnej ilości żywności i leków. Napoje chłodzące, piwo i inne napoje alkoholowe są dostępne w barze i takowe będą usuwane z lodówek.

 6. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy, winy osób niepełnoletnich będących pod jego opieką lub z winy osób go odwiedzających. Stosowny cennik znajduje się w Recepcji Ośrodka.

 7. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za działania dzieci oraz ich bezpieczeństwo na terenie ośrodka. Dzieci mogą korzystać z basenu i placu zabaw tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

 8. Właściciele i personel nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę mienia gości np.: aut, quadów, rowerów, skuterów, przyczepki, itp.

 9. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do godziny 6.00. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług gościowi , który narusza te zasadę.
  Część barowa jest czynna do godziny 24 (właściciele zastrzegają sobie prawo do zmian w godz. otwarcia).
  Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju lub na terenie Ośrodka w godzinach 7.00 - 22.00 po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami. Przebywanie osoby niezameldowanej po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

 10. Zgodnie z wymaganiami Gminy Mielno wszyscy przebywający na jej terenie są zobowiązani do sortowania odpadów (odpowiednie pojemniki i worki znajdują się przy bramie wjazdowej i z tyłu budynku). W każdym pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu na zewnątrz. Prosimy o sortowanie odpadów!

 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
  Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru
  Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarce umieszczonej na tylnej ścianie budynku.

 12. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt domowych, po uzgodnieniu tego w momencie rezerwacji i uiszczeniu przez właściciela opłaty według cennika. Psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy ,pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Opiekun jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki szczepień oraz sprzątania po psie. Za zanieczyszczenia pozostawione przez psa na terenie ośrodka, opiekun ponosi karę w wysokości 50 złotych, każdorazowo gdy zostanie ono stwierdzone przez obsługę Ośrodka. Dozwolone są tylko psy łagodnych ras! Psy wyprowadzamy poza teren Ośrodka! 

Ośrodek Arra Burg jest zobowiązany zapewnić gościom:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy
informacji o gościu
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług
świadczonych na terenie Ośrodka
- funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu pokoju
- czystość i porządek na terenie ośrodka. Na życzenie gości pokój może być sprzątnięty przez personel - prosimy zgłaszać takowe życzenia w barze.